Regulamin TURBO MYJNI
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z ręcznej myjni samochodowej zwanych dalej Klientami.
1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz podmiotu TURBO MYJNIA Aleksander Zinkiewicz, NIP 8522515285.
2. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 09:00 do 17:00.
3. Myjnia świadczy usługi mycia, czyszczenia i pielęgnacji dla następujących typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, vany oraz samochody dostawcze.
4. Mycie pojazdów odpowiada wysokim standardom mycia profesjonalnego, używamy certyfikowane preparaty renomowanych marek oraz profesjonalny sprzęt. Rozcieńczenie koncentratów chemii opiera się wyłącznie na specyfikacji technicznej producenta chemii i jest kontrolowany przez wyszkolony personel.
5. Zamówioną przez klienta usługę wykonuje tylko wyszkolony personel myjni. Na terenie myjni nie może znajdować się osoba postronna. Na terenie myjni ma prawo znajdować się tylko kierowca pojazdu oraz pracownik myjni.
6. Wykonanie usług odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji terminów. Rezerwacja terminów odbywa się:
telefonicznie pod numerem
880-779-880 Monte Cassino 30;
886-990-880 Chopina 35;
882-878-880 Welecka 50;
przez sieci społecznościowe Facebook, Instagram, Google+ lub online na stronie turbomyjnia.com.pl/kontakt.

Świadczenie usług reguluje się wyłącznie systemem rezerwacji usług.

Podmiot ma prawo odmówić wykonanie usługi jeżeli klient nie posiada potwierdzenia rezerwacji terminu przez SMS (SMS Confirmation).

7. Mycie pojazdów jest wykonywane za pomocą wysokiego ciśnienia oraz profesjonalnej chemii. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, klient ma obowiązek zgłosić miejsca podatne na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne.
Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lakieru jak i miejsca w których została dokonana wcześniej ingerencja lakiernicza lub chemiczna, za stan elementów zużytych, uszkodzonych lub naprawianych przed wykonaną usługą. W przypadku gdy klient nie zgłosi miejsc podatnych na uszkodzenia, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia na materiałach podatnych na zarysowania, takich jak plastik na połysk, chrom, display nawigacji, monitor i t.p. Prosimy zabezpieczać podatne na uszkodzenia materiały folia PPF. Myjnia nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z przyczyn zużytych materiałów i elementów, klejów, plastików, lakierów, winylu, pianek, tkanin oraz skóry. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały i elementy stworzone przez inżynierię psucia, czyli planowanego starzenia produktu. Takie roszczenia prosimy kierować do producentów pojazdów lub sprzedawcę pojazdu.
8. Klient korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi (na przykład Flota firmowa) jest zobowiązany po wykonanej usłudze podpisać się na liście ewidencyjnej.
Kod SMS ma być przekazany przed wykonaniem usługi.
9. Personel myjni ma prawo odmówić wykonywanie usługi jeżeli stwierdzi że uszkodzenie lub zużycie materiału pogorszy aktualny stan pojazdu.
10. Klient pozostawiający samochód do umycia powinien pozostać na terenie myjni lub jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie powinien pozostawić u pracownika myjni kluczyki do auta i udzielić wszelkich niezbędnych informacji do uruchomienia pojazdu aby umożliwić przestawienie auta na parking po wykonaniu usługi. Klient upoważnia tym samym personel myjni do poruszania się pojazdem na terenie myjni wyłącznie w celu przestawienia pojazdu na parking. W przypadku pozostawienia pojazdu na miejscu parkingowym myjnia nie odpowiada za szkody, które mogą powstać na samochodzie podczas oczekiwania na Klienta.
11. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie podsufitki i tapicerki samochodowej ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta.
12. Klient powinien poinformować pracownika myjni o rozgrzanych tarczach hamulcowych lub silniku aby uniknąć ryzyk uszkodzenia podczas mycia.
13. Podczas czyszczenia wnętrza samochodów w których zainstalowane są foteliki dziecięce, foteliki mogą być zdemontowane przez pracownika myjni. Pracownik myjni nie ma obowiązku instalować foteliku dziecięcego po demontażu. Klient odpowiada za montaż fotelików dziecięcych w swoim pojeździe.
Drodzy klienci prosimy po wykonanej usłudze sprawdzić mocowanie fotelika dziecięcego swoim okiem na wszelki wypadek.
14. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu pojazdu po wykonanej usłudze.
15. Po wyjeździe z myjni reklamacja się nie uwzględnia. Prawo na przyznaje reklamacji leży wyłącznie po stronie myjni. Reklamacje mogą być zgłoszone osobiście pracownikiowi myjni lub telefonicznie pod numer 880-779-880 lub droga mailową : turbomyjnia.team@gmail.com (prosimy załączać zdjęcia).
16. Zlecenie pracownikowi myjni wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi w aktualnym cenniku na stronie internetowej: turbomyjnia.com.pl/cennik oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Aktualny cennik usług jest dostępny na stronie internetowej: turbomyjnia.com.pl/cennik oraz na terenie myjni. Podane ceny są cenami brutto.
18. Płatność za usługę następuje wyłącznie w biurze myjni bezpośrednio przed jej wykonaniem.
Po wykonaniu usługi klient jest zobowiązany odebrać fakturę za wykonaną usługę.
19. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej, w rozliczeniu comiesięcznym, wyłącznie dla firm lub osób fizycznych które zawarły takie umowy z myjnią.
20. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i gotówkę pozostawione w samochodzie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.    Dziękujemy za odwiedziny © 2011-2017

    Created by BEECO
    Kontakt
    • 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 30
    • tel.: + 48 880 779 880
    • 71-450 Szczecin, ul. Chopina 35
    • tel.: +48 886 990 880
    • 71-041 Szczecin, ul. Ku Słońcu 67
    • tel.: +48 882 878 880
    • e-mail: turbomyjnia.team@gmail.com
    • Godziny pracy:
    • Pon. - Pt.: 8:00 - 20:00
    • Sobota: 8:00 - 18:00
    • Niedziela: myjnia nieczynna